Heton Zorg & Onderwijs

Heton ZO is de professional op het gebied van gebouwenbeheer in de zorg én onderwijssector. Naast scholen én multifunctionele gebouwen in het onderwijs, is Heton ook steeds vaker de partner in de ontwikkeling van (publiek-private multifunctionele) gebouwen in beide sectoren.

Vastgoedbeheer 

Steeds meer overheden, (zorg)instellingen en bedrijven kiezen ervoor om uitsluitend bezig te zijn met hun kerntaken. Om huisvestigingskosten te verlagen formeren gebruikers zich in brede/- multifunctionele accommodaties en bedrijfsverzamelgebouwen. De eigenaar dient met meerdere partijen overeenkomsten af te sluiten en afspraken vast te leggen.

 

De huurders dienen zelf het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen, onderhoud, veiligheid en andere facilitaire aspecten te organiseren. Heton ZO heeft als doel de eigenaar, huurder en gebruikers te ontzorgen en neemt hierin een centrale rol in.  

Dienstenaanbod ZO

Tot de taken behoren onder meer contractbeheer, financiële administratie, herstel-onderhoud, energiebeheer, werving en aansturing personeel, toezicht en begeleiding op schoonmaak, calamiteiten en BHV, toegangsbeheer en verhuur van ruimten. Uiteraard worden opdrachtgevers uitgebreid geïnformeerd omtrent de exploitatie middels periodieke rapportages.

Advies

Het uitbrengen van advies op het gebied van beheer, onderhoud (MJOP) en exploitatie van multifunctionele accommodaties en maatschappelijk vastgoed is een belangrijk onderdeel van Heton ZO.

Deze advisering kan verschillen van het opstellen van exploitatieprognoses voor nieuwbouw accommodaties tot advisering aan overheden omtrent het te volgen accommodatiebeleid.

Contractpartner

Heton ZO kan optreden als contractpartner voor externe leveranciers en onderhoudsbedrijven. Huurders hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen voor het gehele gebouw en belast te worden met de administratieve en financiële verwerking van gezamenlijke lasten.

Betrouwbare partner
Heton ZO heeft bewezen een  deskundige en betrouwbare partner te zijn met jarenlange ervaring. De rol van adviseur, gesprekspartner, toezichthouder en uitvoerder is een rol die bij ons past.

Locaties

Het werkterrein van Heton ZO bestrijkt heel Zuidoost-Nederland. Vanaf Kerkrade tot Nijmegen besteden gemeenten, beleggers scholen en huurders het beheer van hun vastgoed aan Heton ZO uit. 

Informatiesystemen

Heton ZO voert haar werk uit met behulp eigentijds informatiesysteem. Zowel de eigenaar als huurder/- gebruiker heeft hiermee 24/7 eenvoudig en transparant online inzage in de administratie, contracten, financiën en onderhoudszaken.

Gemeenschapshuizen

Heton ZO heeft een vernieuwend exploitatiemodel ontwikkeld waarbij zowel gebruikers als eigenaar van het gemeenschapshuis kunnen profiteren van een professionele ondersteuning. Voorbeeldprojecten tonen aan dat de gebruikers lokaal eigen initiatieven kunnen ontwikkelen en hierbij de vereniging (financieel) versterken. Daarnaast is de eigenaar ontzorgt en wordt er gestuurd op een kostenneutrale exploitatie

a vebego company  |  © 2020 Heton Holding B.V.  |  privacy statement | Heiveldstraat 107  |  6466 AJ Kerkrade  |  T 045 - 545 1626  |  info@heton.nl