a vebego company  |  © 2019 Heton Holding B.V.  |  privacy statement | Heiveldstraat 107  |  6466 AJ Kerkrade  |  T 045 - 545 1626  |  info@heton.nl

Betrouwbare partner
Heton VvE heeft bewezen een deskundige en betrouwbare partner te zijn met jarenlange ervaring. De rol van adviseur, gesprekpartner, toezichthouder en uitvoerder is een rol die bij ons past.

Locaties

Het werkterrein van Heton VvE bestrijkt heel Zuidoost-Nederland. Meer dan honderdvijftig opdrachtgevers hebben het beheer van hun vastgoed aan Heton VvE uitbesteed.

Informatiesystemen

Heton VvE voert haar werk uit met behulp van speciaal ontwikkeld VvE informatiesysteem. De VvE heeft hiermee 24/7 eenvoudig en transparant online inzage in de administratie, contracten, financiën en onderhoudszaken.

Heton VvE

een deskundige en betrouwbare partner

Een passende dienst voor uw VvE

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor iedere VvE een passende dienst bieden. Zowel op administratief, bestuurlijk financieel, als ook technisch aspect staan wij graag voor u klaar.

 

Dienstenaanbod VvE

Gebouwenbeheer en onderhoud
Door onze expertise kunnen wij uw VvE ondersteunen bij elke vorm van klein en groot onderhoud. Ons technisch takenpakket bestaat onder andere uit:

 • het registreren en afhandelen van storingen en klein onderhoud;

 • administratieve en technische ondersteuning bij het aanvragen van offertes;

 • het adviseren bij onderhoudsovereenkomsten en contracten;

 • het adviseren en begeleiden van groot onderhoud;

 • het steekproefsgewijs ter plaatse controleren van de uitgevoerde werkzaamheden;

 • het technisch inspecteren van het gebouw.

Financieel beheer.

Heton VvE draagt zorg voor de financiële administratie van uw VvE. Ons financiële takenpakket bestaat onder andere uit:

 • opstellen financiële jaarstukken;

 • incasseren en administreren van de verenigingsbijdragen;

 • debiteurenbewaking;

 • controleren en betalen van VvE facturen;

 • stookkosten- en waterafrekening.

Storingsdienst
Buiten kantoortijden beschikken wij over een storingsdienst welke 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week beschikbaar is voor het melden van calamiteiten.

 

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Om de hoogte van het reservefonds en de benodigde reservering vast te stellen kan de VvE besluiten om een meerjaren onderhoudsplan op te laten maken door Heton VvE BV. Hierin staat wanneer welk onderhoud naar verwachting plaats dient te vinden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

Het meerjaren onderhoudsplan zal in overleg met de VvE eenmaal binnen de 5 jaar geactualiseerd worden. Door het up-to-date houden van het meerjaren onderhoudsplan komt de VvE niet voor verassingen te staan en kan de benodigde reservering eventueel tijdig bijgesteld worden.


 

Werkwijze

 • opnemen situatie ter plaatse;

 • uitwerken meetgegevens in een calculatiemodel;

 • samenstellen rapportage;

 • uitwerken matrix over een periode van 30 jaar;

 • toelichting aan het bestuur.

 

Vragen of offerte?
Heeft u vragen over het meerjaren onderhoudsplan of wenst u vrijblijvend een offerte te ontvangen neem dan contact op via ons contactformulier.

Een meerjaren onderhoudsplan opgesteld door Heton VvE BV

 

 • inzicht in onderhoudskosten op korte en lange termijn;

 • inzicht in de benodigde reservering en stand van het reservefonds;

 • géén uitgebreid boekwerk maar alles overzichtelijk op één of twee A3 documenten;

 • begrijpelijk voor alle leden van de VvE;

 • digitaal en op papier aangeleverd incl. rapportage.