Heton Sport

Heton Sport is gespecialiseerd in de exploitatie van sportvastgoed.
Heton Sport verzorgt daarbij het management en het totale facilitair beheer van een groot aantal sportaccommodaties, zoals zwembaden, sporthallen en gymzalen.

Beheer en exploitatie

Heton Sport is al meer dan 20 jaar een deskundige en gedegen partner in het beheer en exploitatie van sportvastgoed. In deze rol concentreert Heton zich op het beheersen van de kosten binnen de gestelde budgetten met betrekking tot de diverse exploitatieonderdelen zoals onderhoud-, personeel-, schoonmaak- en energiekosten. Uiteraard is hierbij altijd oog voor het behoudt of zelfs stijging van het gewenste serviceniveau. Efficiency speelt dan ook een grote rol binnen de exploitaties op locatie en de ondersteunde diensten zoals financiën, verhuur en onderhoudsafdeling. Samen met de betrokken medewerkers wordt actief samengewerkt om de gebruikers van de accommodaties een hogere service te bieden.

Sportbedrijf

Ook is Heton bewust actief in het verhogen van de bezettingsgraad in de accommodaties. Heton heeft een

partnership met Fontys Sporthogeschool Eindhoven waarbij wekelijks 50 HBO-studenten ingezet worden op diverse beweeginterventies. Deze planmatige en doelgerichte aanpakken zijn gericht op gedragsverandering. Het gaat daarbij specifiek om interventies die duurzaam sport- en beweeggedrag bevorderen, of door middel van sport en bewegen een ander doel willen bereiken.

 

Hierbij wordt in samenspraak met lokale overheden geïnventariseerd op welke beleidsterreinen behoefte is aan professionele ondersteuning. Op basis hiervan worden er voor diverse doelgroepen van jong tot oud programma’s aangeboden die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen.

Heton stimuleert naast de sportbeoefening en de kwaliteit van de serviceverlening aan gebruikers ook professionele ondersteuning aan verenigingen. Hierbij kan Heton ingezet worden voor uitvoerende bestuurlijke taken zoals de voeren van de financiële administratie van een vereniging.

Verhuur

Heton Sport verzorgt diverse sport- en vrijetijdsactiviteiten voor vele doelgroepen in alle leeftijdscategorieën. Onze klant houdt zich bezig met sporten, Heton Sport verzorgt de rest.
 

  • sportactiviteiten en evenementen organiseren;

  • verhuur van de accommodaties;

  • interieurverzorging en dagelijks beheer;

  • faciliteren sportbar en kantine.

© Kettinghulst

a vebego company  |  © 2020 Heton Holding B.V.  |  privacy statement | Heiveldstraat 107  |  6466 AJ Kerkrade  |  T 045 - 545 1626  |  info@heton.nl