Update stand van zaken

Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken inzake de sport accommodaties


In afwijking van voorgaande jaren bieden wij dit jaar de mogelijk bieden om tijdens de zomersluiting de accommodaties door te huren. Heeft u interesse? Neem contact op met afdeling verhuur.

a vebego company  |  © 2020 Heton Holding B.V.  |  privacy statement | Heiveldstraat 107  |  6466 AJ Kerkrade  |  T 045 - 545 1626  |  info@heton.nl