Overzicht opstarten accommodaties

Op dit moment zien wij dat er met betrekking tot onze accommodaties een diversiteit ontstaat in regelgeving omtrent Corona en onder welke voorwaarden accommodaties open of gesloten zijn. Middels dit schrijven willen wij iedereen hierover eenduidig informeren. Daarom hebben wij dit hieronder in een tabel weergegeven.

Uiteraard dienen altijd de RIVM, landelijke en lokale Corona richtlijnen ten alle tijden gevolgd te worden. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en maatregelen genomen worden, wordt u door ons wederom

geïnformeerd.

Wij realiseren ons dat de huidige ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de ook voor onduidelijkheid zorgt. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons hoofdkantoor of uw lokale manager.

Met vriendelijke groet,

Directie Heton