Maatregelen Coronavirus

Betreft: Landelijk aangescherpte maatregelen coronavirus Heton accommodaties


Geachte huurder/gebruiker van onze accommodatie,


Wegens de landelijk aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus

12 maart bekend zijn gemaakt, informeren we u graag over de gevolgen hiervan voor onze Heton (sport)accommodaties.

Wij kunnen u mededelen dat onze accommodaties voor alsnog geopend blijven. Wij hanteren hierbij de maatregelen die door het RIVM, GGD Zuid Limburg en de gemeenten worden gegeven.

Hieromtrent is er ook nog seperaat overleg geweest met de gemeente.

Conform de nieuwe maatregel mogen er geen (sport)evenementen plaatsvinden met meer dan 100 personen. Wij zullen hier ook op toezien. Wij adviseren daarom alleen dat personen die daadwerkelijk de sport beoefenen in de accommodatie aanwezig zijn (en dus geen toeschouwers/bezoekers).


Mocht het sportactiviteiten van kinderen betreffen, verzoeken wij ouders om het bezoek te beperken tot het afzetten en ophalen van hun kinderen.

Op last van gemeente Eijsden - Margraten zijn de accomodaties volledig gesloten, uitgezonderd schoolsport.


Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en alvast dank voor uw begrip/medewerking. Mochten er nieuwe ontwikkelingen en maatregelen genomen worden, wordt u door ons wederom geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Directie Heton