Samenwerking | Samen werken aan een nieuwe en positieve leefstijl


De gemeente Kerkrade start samen met Heton en de GGD Zuid-Limburg een nieuw interventieprogramma voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, namelijk Cool 2B Fit. Dit programma richt zich op leefstijlverandering van kinderen met overgewicht. Kinderen werken samen met hun ouders/ verzorgers aan een gezonde leefstijl. Tijdens het programma worden de deelnemers begeleid door een deskundig diëtist, GZ-psycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur.

“Dit programma past uitstekend bij onze visie van een gezonde en vitale stad en het haakt ook aan bij de uitgangspunten van Jongeren Op Gezond Gewicht. Kinderen krijgen op jonge leeftijd geleerd hoe belangrijk het is om te zorgen voor een gezonde leefstijl. De doelstelling van deze interventie is naast een gezond gewicht een gezond beweeggedrag, verbeterde eigenwaarde en een gezond voedingspatroon”, laat wethouder Jo Schlangen (Jeugdbeleid/Sport) weten.

Landelijk succes

Heton neemt als projectaanvrager samen met de gemeente Kerkrade het initiatief voor deze samenwerking tussen zorgprofessionals, ouders en spelers in het sociale domein. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) subsidieert dit initiatief gedeeltelijk. Het landelijke programma Cool 2B Fit zal in Kerkrade geïmplementeerd worden en waar nodig aangepast aan de lokale situatie.

Binnenkort van start Cool 2B Fit is een bewezen en succesvolle interventie waar in verschillende gemeentes in Nederland al een aantal jaren mee wordt gewerkt. In Kerkrade wil men op korte termijn starten met de eerste groep. Aanmelden kan via de website www.cool2bfit.nl Hier is ook uitgebreide informatie terug te vinden.

Samen met ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij het programma. Samen met de ouders kiest het kind welke sport(vereniging) bij hem of haar past, worden er gesprekken gevoerd en afspraken over voeding, ondersteuning en beweging gemaakt. De kinderen worden gedurende 18 maanden gevolgd. De eerste zes maanden zijn de meest intensieve maanden. Voor kinderen met financieel minder draagkrachtige ouders zijn er mogelijkheden voor een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging.

#samenwerking #gezondleven #sport #kerkrade #cool2bfit #lifestyle #ZonMw