BETER | Gemeente Kerkrade


BEweeg, eeT & verandER = BETER Het BETER-programma is een initiatief van het Lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen van Zuyd Hogeschool. Medio maart zijn er in de gemeente Kerkrade 27 deelnemers gestart met het volgen van het gepersonaliseerd leefstijlprogramma. BETER richt zich met name op de pijlers bewegen, voeding en gedrag. De expertise die in het BETER-programma wordt ingezet is breed. De deelnemers worden begeleid en ondersteund door leefstijl- , beweeg en voedingscoaches, een systeembioloog & onderzoekers. Gedurende het 12 weken durende programma worden de deelnemers intensief begeleid om een verhoogde bewustwording rondom voeding en leefstijl te realiseren. Gebruikte methodiek Binnen het Beter-programma wordt gebruik gemaakt van een methodiek waarbij mensen op basis van bepaalde criteria in subtypes ingedeeld kunnen worden. In het BETER-programma worden 5 subtypes voor overgewicht als uitgangspunt genomen. De leefstijl- en voedingsadviezen worden op maat op de individuele deelnemer verder afgestemd.

Fontys Sporthogeschool Eindhoven De studenten van Fontys Sporthogeschool die stage lopen binnen het partnership bij Heton worden tijdens het programma ingezet als beweegbuddy van de deelnemers. De deelnemers worden dan ook op wekelijkse basis begeleid middels een gepersonaliseerd trainingsschema.

#gezondleven #kerkrade #centercourt #beter #Fontyssporthogeschool