LEVANTOgroep | Advisering & optimalisatie


De afgelopen jaren is veel veranderd in de zorgwereld. De veranderingen vragen een andere aanpak van zorgverleners. De LEVANTOgroep bied ondersteuning op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid- en Midden-Limburg.

De huidige werkwijze met betrekking tot het beheer van de vastgoedportefeuille van LEVANTOgroep sluit niet meer aan bij de veranderde zorgwereld. Middels een uitvraag heeft LEVANTOgroep de markt gevraagd haar vastgoed(beheer) te inventariseren, de afhandeling van klachten en storingsonderhoud te optimaliseren, mutatie en renovatieonderhoud te begeleiden alsmede de meerjaren onderhoudplannen en begrotingen af te stemmen op een flexibelere vastgoedportefeuille. Heton ZO heeft middels een plan van aanpak, een uitgewerkt voorstel ingediend.

Met ingang van het nieuwe jaar heeft Heton ZO de opdracht gegund gekregen om de LEVANTOgroep te adviseren en te ondersteunen bij het optimaliseren van haar vastgoedbeheer. Heton ZO bedankt LEVANTOgroep voor deze opdracht en kijkt uit naar een goede samenwerking.

(kick-off bijeenkomst bij LEVANTOgroep)


#samenwerking #hetonzo #advies