Samenwerking | Fontys Sporthogeschool


Heton en Fontys Sporthogeschool Eindhoven zijn vanaf 1 september een partnership aangegaan voor het studiejaar 2017-2018.

De kracht van partnerships

In het werkveld van sport en bewegen evenals in het onderwijs zijn organisaties op zoek naar een duurzame aanpak waarin samenwerking met diverse partijen centraal staat. De opleiding Sportkunde wil daarom strategische partnerships met publieke en private organisaties aangaan om samen maatschappelijke doelen na te streven zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en deelname aan lokale netwerken.

Dit heeft geresulteerd in 8 partnerships, waar ruim 400 professionals in opleiding, in een beroepsauthentieke leeromgeving acteren. Zo kan de partner haar organisatiekracht vergroten door samen met het team van studenten en docenten handen en voeten te geven aan het lokale sport- en beweegbeleid.

Meer informatie: www.dekrachtvanpartnerships.nl

Project- en planbureau (Center Court Kerkrade)

Het project-planbureau helpt initiatiefnemers met projectondersteuning in de voorbereiding, coördinatie en/of uitvoering van deze projecten.

Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging. Center Court wordt het nieuwe kloppend hart van de gemeente Kerkrade. Een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert. In totaal zijn er 45 HBO studenten van de opleiding Sportkunde actief in Kerkrade, het betreffen 1e en 2e jaars studenten die op structurele basis beweegactiviteiten organiseren op de verschillende domeinen: sport & recreatie, onderwijs, zorg & burgerparticipatie.

De studenten worden momenteel ingezet bij de volgende partners: Gemeente Kerkrade, Kinderopvang Kerkrade, Impuls, Zuyd Hogeschool, Heton, Roda JC Midden in de Maatschappij, Recreatiecentrum D’r Pool, lokale sportverenigingen en lokale zorgaanbieders.

Meer informatie: www.centercourtkerkrade.nl

#samenwerking #centercourt #gezondleven #onderwijs #sport