Omnibuzz | Maatwerkadvies & projectbegleiding


Heton is in november 2016 door Omnibuzz benaderd met het verzoek, te onderzoeken welke locatie geschikt is als nieuwe  kantoorhuisvesting aansluitend op de wijzigingen binnen de organisatie.

Wij hebben voor Omnibuzz een Programma van Eisen opgesteld waarmee de financiële, functionele en ruimtelijke eisen ten aanzien van de nieuwe kantoorhuisvesting in kaart zijn gebracht. Met dit Programma van Eisen als leidraad hebben wij een adviesrapport opgesteld waarin de meest geschikte kantoorhuisvesting middels degelijke en solidaire onderbouwing vastgesteld is.

Omnibuzz is door Heton begeleid en ondersteund tijdens de ingebruikname van haar nieuwe kantoorhuisvesting waarbij wij tevens het projectmanagent verzorgd hebben. Toezicht op planning, contact met onderaannemers en het bewaken van kwaliteit en budget stonden hierbij centraal.

De voorspoedige samenwerking met alle partijen heeft ertoe geleid dat Omnibuzz binnen een kort tijdsbestek haar nieuwe kantoor probleemloos heeft kunnen betrekken. Ook nu in de gebruiksfase staan wij Omnibuzz bij, als technisch- en contractbeheerder en vormen zo de centrale spil tussen de huurder en de eigenaar van het pand.

De samenwerking hebben wij als zeer prettig ervaren en kijken tevreden terug op de afgelopen periode. De goede samenwerking is voornamelijk te danken aan de duidelijke communicatie gedurende de verschillende fases. Hierdoor zijn alle gebruikerswensen vastgesteld en was Heton in de gelegenheid een maatwerkadvies te op te stellen.

Bent u ook op zoek naar een professioneel en passend advies ten aanzien van uw kantoorhuisvesting? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag inzicht te verkrijgen in nieuwe mogelijkheden en het verwezenlijken hiervan.

(Onderstaande afbeelding, van links naar rechts; Priscilla Vanwersch - Omnibuzz, Bas Creemers - Omnibuzz, Maud Richterich - Heton)

#hetonzo #advies #project