Kindcentrum Meerssen | Start nieuw- en verbouw werkzaamheden


Na het pinksterweekend (dinsdag 6 juni 2017) start aannemer Pellikaan met de nieuw- en verbouw van het Kindcentrum Meerssen. Kindcentrum De Wereldster gaat naast basisonderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek bieden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van schoolbestuur INNOVO en de gemeente Meerssen en duren naar verwachting tot het tweede kwartaal 2018. Na oplevering van het Kindcentrum De Wereldster draagt Heton ABC 10 jaar zorg voor beheer en onderhoud.


#nieuwbouw #renovatie #onderwijs #meerssen #dbmo