Over Heton 

Heton heeft de kracht en de deskundigheid van de divisies
Sport en ZO, gebundeld tot een dynamische organisatie.

 

Werkzaam voor uiteenlopende opdrachtgevers van bijvoorbeeld
onderwijsinrichtingen, overheden, tot beleggers. 

Het verschil

De divisies Sport en ZO beschikken ieder over een eigen kenmerkende deskundigheid. Door de open en toegankelijke bedrijfsstructuur van Heton wordt de kennis en ervaring organisatiebreed ingezet op een transparante en overzichtelijke werkwijze. Ontdek Heton, ontdek het verschil.

Flexibele organisatie
Heton is een flexibele organisatie en speelt in op de behoefte van de opdrachtgever. Wij zijn een gedegen gesprekspartner en voelen ons als beheerder ook thuis in de rol van adviseur, uitvoerder en toezichthouder. Kansen worden benut en omgezet in daadkrachtige acties om de gewenste doelen te halen en het bedrijfsresultaat zo optimaal mogelijk te beïnvloeden.

20

Heton, al meer dan 20 jaar

een betrouwbare partner

Medewerkers

Ruim 50 medewerkers zijn werkzaam bij Heton. Een deel van deze medewerkers is gevestigd op het hoofdkantoor te Kerkade. Op het hoofdkantoor zijn naast de directie de afdelingen secretariaat & verhuur, financiën & controlling, beheer & onderhoud en communicatie gevestigd. ​Bent u benieuwd naar ons? 

Partners en samenwerking

Wij werken nauw samen met deskundigen, zoals juristen, conceptontwikkelaars,maatschappelijke financiers, marketing, ICT- en  bouwtechnische experts. De synergie van deze samenwerking zorgt ervoor dat nieuwe ideeën
ontwikkeld en in de praktijk omgezet worden.

Vakkundig

Betrokken

Vooruitstrevend

Relatie met opdrachtgevers

Korte communicatielijnen en een vaste gesprekspartner zijn voor Heton kernwaarden in de omgang met opdrachtgevers en partner. Voor iedere locatie is een vastgoed- of vestigingsmanager verantwoordelijk. Deze onderhoudt een directe en nauwe relatie met de opdrachtgevers. Afhankelijk van de opdracht worden intern projectteams samengesteld waarbij ieder vanuit zijn eigen deskundigheid de vastgoed- of vestigingsmanager ondersteunt. 

Duurzaam

Het stimuleren van sportactiviteiten, zuinig omgaan met energie, respect voor medewerkers en de werkomgeving, alsmede de langdurige samenwerking met sociale werkvoorzieningen, getuigen van duurzaamheid, eigentijds en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en zijn zaken die passen binnen het denken en doen van de Heton organisatie.

a vebego company  |  © 2020 Heton Holding B.V.  |  privacy statement | Heiveldstraat 107  |  6466 AJ Kerkrade  |  T 045 - 545 1626  |  info@heton.nl