Beheer

Algemene taken

Algemene taken, zoals het coördineren en begeleiden van de algemene ledenvergaderingen,  het bijwonen van bestuursvergaderingen en de aanleg en het beheer van het register van eigenaren en gebruikers worden aan Heton VvE uitbesteed.

 

Financieel beheer

Gedegen financieel beheer is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Inzicht in kosten, beheren van uitgaven en het inzichtelijk maken van financiële consequenties liggen ten grondslag aan de uitvoer van taken. De zorg voor het jaarlijkse exploitatieoverzicht, het verzorgen en beheren van de administratie en de incasso, de uitvoer/administratie van betaal-opdrachten in opdracht van het bestuur en het voorbereiden en begeleiden van de jaarlijkse kascontrole behoren tot het werkterrein van Heton VvE.

 

Gebouwenbeheer en onderhoud

Heton VvE draagt integrale verantwoordelijkheid voor de gebouwen die aan hen worden toevertrouwd. Gericht maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Proactief met oog voor kwaliteit, toezicht, beheer, exploitatie en planmatig onderhoud worden  vanuit directe betrokkenheid en gedeelde zorg geregeld.

Klachtenbeheer

Productoplossingen en advies in relatie met de eigenaren en bewoners is het uitgangspunt in de werkwijze van Heton VvE. Opmerkingen van eigenaren en bewoners worden uiterst serieus genomen en professioneel gemonitoord. Door het door Heton ontwikkelde geautomatiseerde systeem worden klachten zorgvuldig geregistreerd en kunnen via duidelijk omschreven werkprocessen snel worden opgelost.