VVE

Heton VvE is de afdeling die gespecialiseerd is in vastgoedbeheer. Samen met de eigenaren wordt de collectieve verantwoordelijkheid gedragen voor de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw of appartementencomplex.

Taken

Heton VvE staat voor een professionaliteit op het gebied van gebouwenbeheer, onderhoud, klachtenbeheer, facilitair- en technisch beheer en brandveiligheid. Gebouwenanalyses en financiële administratie worden uiterst bekwaam uitgevoerd. Afhankelijk van de situatie en de vraag worden opdrachten samen met andere partners of in zijn geheel uitgevoerd.

Betrouwbare partner

Heton VvE heeft bewezen een deskundige en betrouwbare partner met jarenlange ervaring te zijn. De rol van gesprekpartner en adviseur, uitvoerder en

toezichthouder is een rol die bij de organisatie past. Heton VvE draagt zorg voor andermans bezittingen en dat wordt dooreigenaren als een hele geruststelling ervaren.

Locaties

Heton VvE is een stevige divisie. Het werkterrein van Heton VvE bestrijkt heel Nederland. Meer dan honderd opdrachtgevers hebben het beheer van hun vastgoed aan Heton VvE uitbesteed.

Vaak op basis van een jarenlange relatie.

Informatiesystemen

Heton VvE voert haar werk uit met behulp van speciaal ontwikkelde informatiesystemen. Vaak gaat hier een gebouwenanalyse en het vastleggen van gebruiksgegevens aan vooraf. Acties worden uitgevoerd op basis van gedegen rapportages en managementinformatie. Helder en duidelijk voor iedereen!