Werkwijze

 

Relatie met opdrachtgevers

Verantwoordelijk voor ieder opdracht is een project- of vestigingsmanager. Deze onderhoudt een directe en nauwe relatie met de opdrachtgevers. Afhankelijk van de opdracht worden intern projectteams samengesteld waarbij ieder vanuit zijn eigen deskundigheid de gewenste input levert aan de projectmanager.

Werkdocument

Heton  werkt op basis van duidelijke afspraken. De activiteiten worden vastgelegd in een werkdocument, plan van aanpak en werkprocessen. Door toepassing van geautomatiseerde systemen zijn alle partijen op de hoogte welke activiteit in welke periode uitgevoerd gaat worden.
Doelstellingen en resultaten worden in overleg gepubliceerd en in duidelijke gegevens cijfermatig en onderbouwd weergegeven.

Totaalplanning

Bij de start van een opdracht maken wij voor de te verrichten werkzaamheden een totaalplanning waarin een werkdocument is verwoord en in de tijd wordt weergegeven. Hierdoor wordt overzichtelijk weergegeven welke acties er in welke periode uitgevoerd zullen worden. Heton doet er alles aan om de  gemaakte planning aan te houden.

Werkprocessen

Werkprocessen worden vooraf in overleg samengesteld en in formats vastgelegd. Deze werkwijze draagt in belangrijke mate bij tot het realiseren van het beoogde kwaliteitsniveau.