Visie & Missie

Daadkrachtige acties

Heton is een flexibele organisatie en speelt in op de behoefte en mogelijkheden van de opdrachtgever. Kansen worden benut en omgezet in daadkrachtige acties teneinde de exploitatie en het bedrijfsresultaat zo optimaal mogelijk te beïnvloeden.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Duurzaamheid, eigentijds en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn zaken die passen binnen het denken en doen van de Hetonorganisatie. Het stimuleren van sportactiviteiten, zuinig omgaan met energie, respect voor medewerkers en de omgeving waarin ze moeten opereren, zijn daar voorbeelden van. Er is een langdurige samenwerking met sociale werkvoorzieningen. Deze beïnvloedt de tarieven en draagt bij aan onze eerlijke prijsstellingen.

Gesprekspartner

Wij zijn een gedegen gesprekpartner en voelen ons thuis in de rol van adviseur, uitvoerder en toezichthouder.