Beheer

Heton ABC beheert en exploiteert meerdere multifunctionele accommodaties en brede scholen.

Tot de taken behoren onder meer het uitvoeren van contractbeheer, de ´╗┐financiële administratie, herstel-onderhoud, energiebeheer, aansturing van personeel, toezicht en begeleiding op schoonmaak, calamiteiten en BHV, toegangsbeheer en verhuur van ruimten.

Financiële administratie en contractbeheer

Heton ABC kan optreden als contractpartner voor externe leveranciers en onderhoudsbedrijven. Huurders hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen voor het gehele gebouw en belast te worden met de administratieve en financiele verwerking van gezamenlijke lasten.

Kosten zoals OZB, onderhoud en energieverbruik worden op basis van overeengekomen verdeelsleutels verdeeld.

Herstelonderhoud

Daarnaast kan Heton ABC uitvoering geven aan herstel- en preventief onderhoud. Dit kan plaatsvinden met de inzet van een eigen technische dienst of met behulp van de aanwezige beheerders. De te verrichten werkzaamheden worden vooraf gepland en opgenomen in het gebouwenbeheersysteem Accom Visie. Hierdoor ontstaat inzicht in de werkzaamheden, de benodigde tijd en planning.

Calamiteiten en BHV

In haar rol als beheerder kan Heton ABC zorgdragen voor het opstellen van calamiteiten- en ontruimingsplannen. Ook sturing geven aan de BHV-organisatie en toezien op de uitvoering van vastgelegde verantwoordelijkheden behoort tot de dienstverlening.