22-5-2016
Fittest 2016 sportcomplex De Joffer

Fittest 2016 sportcomplex  De Joffer  Voerendaal

Alle 55+ers van de gemeente Voerendaal  ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de Fittest 2016 om te kijken hoe het is met de gezondheid en hoe dit eventueel  verbeterd kan worden.

Maar liefst 340 senioren hebben zich hiervoor aangemeld. 

Fitness1 Fitness2

Hiervoor dienden de deelnemers verschillende testen te ondergaan, zoals 12 km. lopen, het meten van de bloeddruk, het testen van het reactievermogen, het zicht enz.  

Met het hieruit vloeiend advies konden de deelnemers eventueel de beweegmarkt bezoeken, waar (sport)verenigingen, therapeuten enz. klaar stonden om advies te geven en informatie waar ze zich eventueel kunnen aanmelden.  

Een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven. Iedereen vindt gezondheid erg belangrijk en tegelijkertijd zijn we steeds minder actief en bewegen we minder. De gemeente Voerendaal streeft er naar dat de inwoners meer en regelmatiger bewegen om zodoende een actieve leefstijl te ontwikkelen en de gezondheid te bevorderen. Om dit te kunnen bereiken, werd er op zaterdag 21 mei van 10.00- 19.00 uur een Fittest en Beweegmarkt georganiseerd in Sportcomplex De Joffer voor alle inwoners in de gemeente Voerendaal in de leeftijd van 55 t/m 80 jaar. Dit werd georganiseerd onder de naam ‘Vitaal 55+’.

Vorig jaar werd de fittest georganiseerd voor alle inwoners van de kern Klimmen. Dit was een groot succes. Omdat de resultaten en reacties van de deelnemers zeer positief waren is er dit jaar een vervolg voor heel de gemeente Voerendaal. Met grote belangstelling is hier op gereageerd. 340 senioren hebben zich aangemeld voor de fittest. Hier informeren verschillende verenigingen en organisaties middels informatiestands de deelnemers  over de lokale mogelijkheden die er zijn om dicht in de buurt deel te nemen aan bijvoorbeeld sport-, beweeg- en recreatieve activiteiten, en programma’s voor een gezonde leefstijl zoals gezonde voeding, stressreductie, en weerbaarheid.

De dag duurde van 07.00 uur tot 19.00 uur. Meer dan 60 vrijwilligers verleenden hun medewerking. Waarschijnlijk wordt deze dag in Sportcomplex De Joffer jaarlijks herhaald.

12-4-2016
Openluchtzwembad De Parel in 2016
10-4-2016
Limburgse kampioenschappen in sporthal Marsana

Op zaterdag 2 en zondag 3 april 2016 vond het Limburgs Kampioenschap Turnen voor Dames plaats in Meerssen.  Alle turnsters deden hun uiterste best om zo hoog mogelijk te eindigen. Tevens is bekend gemaakt dat in 2017 de Limburgse Kampioenschappen wederom in Sporthal Marsana te Meerssen zullen worden gehouden.

Boks1 Boks2

Boksgala:

Op 9 april 2016 werd door Verhaegen sports voor de eerste keer een internationaal oberliga boksgala georganiseerd in sporthal Marsana.
Er waren 15 bokspartijen in verschillende gewichtsklassen. De avond werd geopend door 2 jonge talenten. 

Boks3 Boks4
29-2-2016
Opening nieuwe sporthal Vaals
9-10-2015
Oplevering nieuwbouw Vaals

De nieuwe sporthal wordt op donderdag 12 november formeel opgeleverd waarna deze vanaf maandag 16 november in gebruik wordt genomen. De eerder genoemde datum van 31 oktober is helaas niet haalbaar gebleken doordat het de afgelopen tijd veel heeft geregend waardoor de constructie niet voldoende heeft kunnen drogen.

De planning ziet er op dit moment als volgt uit:
- Woensdag 18 november 2015
   Laatste keer gebruik van sporthal Grenslandhal.
- Donderdag 19 november t/m zondag 22 november 2015
   Verhuizen van materialen en toestellen. Dit betekent dat sporthal Grenslandhal en de nieuwe hal in deze periode niet beschikbaar is.
   De verenigingen welke in deze dagen normaliter gebruik maken van de sporthal zijn reeds hierover geïnformeerd en verlenen hieraan hun medewerking.
- Maandag 23 november 2015
  Ingebruikname sporthal

Wij verhuizen op bepaalde dagen en tijden de basismaterialen en, in overleg, kan bekeken worden of de verenigingen dan ook gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen zoals verhuiswagens e.d. 

De naam van de nieuwe hal is op dit moment nog niet bekend. Hiervoor zal vanuit de gemeente Vaals nog een initiatief worden geïnitieerd om tot een nieuwe naam voor de sporthal te komen. Het adres van de nieuwe sporthal is Sneeuwberglaan 1a, 6291 HB te Vaals.

Update 23-10-2015: de oplevering en ingebruikname van de nieuwe sporthal hebben helaas een vertraging van 1 week opgelopen.
Dit in verband met een uitgestelde levering van een gasmeter.
Dat betekent dat de hal door de gebruikers op zijn vroegst op maandag 23 november 2015 in gebruik genomen kan worden.
De data in bovenstaand bericht zijn naar de nieuwe situatie aangepast.

12-2-2014
Beheer en exploitatie sportaccommodaties gemeente Eijsden-Margraten

In het najaar van 2013 won Heton Accommodatiebeheer de aanbesteding voor het beheer en exploitatie van indoor sportaccommodaties in de gemeente Eijsden-Margraten. Tot dat moment was Heton reeds werkzaam op dit terrein voor sportaccommodaties in de voormalige gemeente Eijsden. Per 1 januari 2014 beheert en exploiteert Heton 2 sporthallen en 6 gymzalen in de gemeente Eijsden-Margraten op basis van een 10-jarig contract.

Vroendel Sporthal Logo Eijsden-Margraten Gymzaal Cadier en Keer
Sporthal 't Vroendel   Gymzaal Cadier en keer

Home

HETON - de krachten gebundeld in een solide organisatie

De Heton Holding bestaat uit de divisies Heton Beheer, Heton ABC, Heton Recreatie en Heton VvE (Vereniging van Eigenaren). De bedrijfsonderdelen opereren, afhankelijk van de opdracht, zelfstandig of met een integrale aanpak. Maar steeds vanuit een gezamenlijke visie op kwaliteit, exploitatie, rendement, flexibiliteit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Beheer

Heton Beheer is gespecialiseerd in de exploitatie van vastgoed. Onder Heton Beheer valt het management en het totale beheer  van een groot aantal gebouwen, zoals zwembaden, sporthallen en gymzalen.

ABC

Heton ABC (Advies en Beheer van multifunctionele Centra) is gespecialiseerd in het volledige facilitaire beheer, de exploitatie, advisering en vastgoedmanagement van brede scholen en multifunctionele accommodaties (MFA's).

Recreatie

Heton Recreatie voert, al naar gelang de opdracht, commerciële activiteiten uit ten behoeve van recreatieparken. Hierbij is Heton Recreatie gespecialieerd in de marktbewerking binnen de toeristische sector en het parkmanagement.

VvE

Heton VvE is de gebouwenbeheerder bij uitstek. Samen met de eigenaren wordt de collectieve verantwoordelijkheid gedragen voor de gezamelijke onderdelen van gebouwen of appartementen-complexen.