16-6-2016
Center Court Kerkrade
22-5-2016
Fittest 2016 sportcomplex De Joffer

Fittest 2016 sportcomplex  De Joffer  Voerendaal

Alle 55+ers van de gemeente Voerendaal  ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de Fittest 2016 om te kijken hoe het is met de gezondheid en hoe dit eventueel  verbeterd kan worden.

Maar liefst 340 senioren hebben zich hiervoor aangemeld. 

Fitness1 Fitness2

Hiervoor dienden de deelnemers verschillende testen te ondergaan, zoals 12 km. lopen, het meten van de bloeddruk, het testen van het reactievermogen, het zicht enz.  

Met het hieruit vloeiend advies konden de deelnemers eventueel de beweegmarkt bezoeken, waar (sport)verenigingen, therapeuten enz. klaar stonden om advies te geven en informatie waar ze zich eventueel kunnen aanmelden.  

Een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven. Iedereen vindt gezondheid erg belangrijk en tegelijkertijd zijn we steeds minder actief en bewegen we minder. De gemeente Voerendaal streeft er naar dat de inwoners meer en regelmatiger bewegen om zodoende een actieve leefstijl te ontwikkelen en de gezondheid te bevorderen. Om dit te kunnen bereiken, werd er op zaterdag 21 mei van 10.00- 19.00 uur een Fittest en Beweegmarkt georganiseerd in Sportcomplex De Joffer voor alle inwoners in de gemeente Voerendaal in de leeftijd van 55 t/m 80 jaar. Dit werd georganiseerd onder de naam ‘Vitaal 55+’.

Vorig jaar werd de fittest georganiseerd voor alle inwoners van de kern Klimmen. Dit was een groot succes. Omdat de resultaten en reacties van de deelnemers zeer positief waren is er dit jaar een vervolg voor heel de gemeente Voerendaal. Met grote belangstelling is hier op gereageerd. 340 senioren hebben zich aangemeld voor de fittest. Hier informeren verschillende verenigingen en organisaties middels informatiestands de deelnemers  over de lokale mogelijkheden die er zijn om dicht in de buurt deel te nemen aan bijvoorbeeld sport-, beweeg- en recreatieve activiteiten, en programma’s voor een gezonde leefstijl zoals gezonde voeding, stressreductie, en weerbaarheid.

De dag duurde van 07.00 uur tot 19.00 uur. Meer dan 60 vrijwilligers verleenden hun medewerking. Waarschijnlijk wordt deze dag in Sportcomplex De Joffer jaarlijks herhaald.

Home

HETON - de krachten gebundeld in een solide organisatie

De Heton Holding bestaat uit de divisies Heton Beheer, Heton ABC, Heton Recreatie en Heton VvE (Vereniging van Eigenaren). De bedrijfsonderdelen opereren, afhankelijk van de opdracht, zelfstandig of met een integrale aanpak. Maar steeds vanuit een gezamenlijke visie op kwaliteit, exploitatie, rendement, flexibiliteit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Beheer

Heton Beheer is gespecialiseerd in de exploitatie van vastgoed. Onder Heton Beheer valt het management en het totale beheer  van een groot aantal gebouwen, zoals zwembaden, sporthallen en gymzalen.

ABC

Heton ABC (Advies en Beheer van multifunctionele Centra) is gespecialiseerd in het volledige facilitaire beheer, de exploitatie, advisering en vastgoedmanagement van brede scholen en multifunctionele accommodaties (MFA's).

VVE

Heton VvE is de gebouwenbeheerder bij uitstek. Samen met de eigenaren wordt de collectieve verantwoordelijkheid gedragen voor de gezamelijke onderdelen van gebouwen of appartementen-complexen.